empty
 
 

20.10.202111:43:00UTC+00Chỉ số HICP của Síp Tăng Đột biến trong Tháng 9

Dữ liệu từ văn phòng thống kê cho thấy giá tiêu dùng tại EU của Síp đã tăng trong tháng 9. Chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng, hay còn gọi là HICP, đã tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, sau khi tăng 3,3% trong tháng 8. Nhà ở, nước, điện, khí đốt và các nhiên liệu khác tăng 15,2% hàng năm trong tháng 9 và giao thông vận tải tăng 12,4%. Giá thực phẩm và đồ uống không cồn, giải trí và văn hóa lần lượt tăng 1,4% và 1,1%. Tính theo tháng, HICP đã giảm 0,5% trong tháng 9. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9, HICP đã tăng 1,5% so với giai đoạn tương ứng của năm trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.