empty
 
 

25.10.202122:00:00UTC+00Dữ liệu GDP của Hàn Quốc đến hạn trong thứ ba

Tin tức ngày thứ Ba, Hàn Quốc sẽ công bố ước tính trước về tổng sản phẩm quốc nội quý 3, đánh dấu một ngày khởi sắc cho hoạt động kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. GDP dự kiến sẽ tăng thêm 0,6% theo quý và 4,2% theo năm, chậm lại từ 0,8% theo quý và 6,0% so với cùng kỳ trong ba tháng trước. Singapore sẽ cung cấp số liệu tháng 9 về sản xuất công nghiệp, với dự báo cho thấy mức giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái sau mức tăng đột biến 11,2% trong tháng 8. Hồng Kông sẽ công bố số liệu tháng 9 về nhập khẩu, xuất khẩu và cán cân thương mại. Trong tháng 8, nhập khẩu tăng 36,2% so với cùng kỳ năm ngoái và xuất khẩu tăng 25,9% hàng năm với mức thâm hụt thương mại 26,3 tỷ HKD.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.