empty
 
 

25.10.202123:48:00UTC+00GDP của Hàn Quốc tăng 0,3% theo quý trong quý 3

Tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc đã tăng 0,3% được điều chỉnh theo mùa so với quý 3 năm 2021, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết trong ước tính trước hôm thứ Ba. Con số này thấp hơn kỳ vọng tăng 0,6% và giảm từ 0,8% trong ba tháng trước. Trên cơ sở hàng năm, GDP tăng 4,0% - một lần nữa ít hơn dự báo là 4,2% và chậm lại từ 6,0% trong ba tháng trước. Tổng thu nhập quốc nội thực tế cũng tăng 0,3% so với quý trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Về mặt chi tiêu, tiêu dùng tư nhân giảm 0,3% do chi tiêu cho hàng hóa không lâu bền (ví dụ: thực phẩm) tăng nhưng dịch vụ (ví dụ: nhà hàng & dịch vụ lưu trú, giải trí và văn hóa) giảm. Tiêu dùng của chính phủ tăng 1,1%, với việc tăng chi tiêu cho hàng hóa. Đầu tư xây dựng giảm 3,0% do công trình dân dụng giảm. Đầu tư cơ sở vật chất giảm 2,3%, do giảm thiết bị vận tải. Xuất khẩu tăng 1,5%, do sự gia tăng của than và các sản phẩm dầu mỏ và máy móc thiết bị. Nhập khẩu giảm 0,6% do nhập khẩu thiết bị vận tải (ví dụ: xe có động cơ) giảm. Về mặt sản xuất, nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh bắt cá tăng 8,8% do năng suất cây trồng tăng lên. Sản xuất tăng 0,2% do sự gia tăng của máy móc và thiết bị. Nguồn cung cấp điện, gas và nước tăng 0,8% do giá gas tăng. Ngành xây dựng giảm 1,7%, do công trình xây dựng dân dụng giảm. Dịch vụ tăng 0,4%, chủ yếu là tài chính & bảo hiểm và thông tin & truyền thông.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.