empty
 
 

26.10.202106:27:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp Phần Lan giảm trong tháng 9

Tỷ lệ thất nghiệp của Phần Lan đã giảm trong tháng 9, số liệu từ Cơ quan Thống kê của nước này công bố hôm thứ Ba. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm tuổi từ 15 đến 74 đã giảm xuống 7,0% vào tháng 9 từ 7,5% trong cùng tháng năm ngoái. Vào tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp là 6,5%. Số người thất nghiệp giảm xuống còn 191.000 vào tháng 9 từ 203.000 trong năm ngoái. Tỷ lệ việc làm đã tăng từ mức 71,3% trong tháng 9 năm ngoái lên 71,7% vào tháng 9 năm nay. Số lượng người có việc làm đã tăng 17.000 người so với một năm trước lên 2,52 triệu người. Trên cơ sở được điều chỉnh theo mùa, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 7,6% trong tháng 9 từ mức 7,7% trong tháng 8.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.