empty
 
 

26.10.202114:05:00UTC+00Đồng đô la ít thay đổi sau chỉ số niềm tin tiêu dùng của Hoa Kỳ

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ cho tháng 10 và doanh số bán nhà mới cho tháng 9 đã được công bố vào lúc 10:00 sáng theo giờ ET Thứ Ba. Sau những dữ liệu này, đồng bạc xanh ít thay đổi so với các đồng tiền chính của nó. Đồng bạc xanh được giao dịch ở mức 114,21 so với yên, 1,1608 so với euro, 1,3797 so với bảng Anh và 0,9199 so với franc vào khoảng 10:02 sáng theo giờ ET.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.