empty
 
 

26.10.202122:10:00UTC+00New Zealand có thâm hụt thương mại kỷ lục trong tháng 9

New Zealand đã công bố mức thâm hụt thương mại hàng hóa kỷ lục là 2,171 tỷ NZ$ trong tháng 9, Thống kê New Zealand cho biết hôm thứ Tư. Điều đó theo sau mức thâm hụt 2,139 tỷ NZ$ đã được điều chỉnh tăng lên vào tháng 8. Xuất khẩu tăng 387 triệu NZ$ hay 10% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,40 tỷ NZ$ sau tổng số 4,36 tỷ NZ$ đã được điều chỉnh tăng trong tháng trước (ban đầu là 4,35 tỷ NZ$). Nhập khẩu tăng 1,5 tỷ NZ$ hay 30% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,57 tỷ NZ$, tăng từ mức 6,50 tỷ NZ$ đã được sửa đổi tăng lên một tháng trước đó (ban đầu là 6,49 tỷ NZ$). Xuất khẩu hàng hóa hàng năm trị giá 62 tỷ đô la, tăng 1,2 tỷ NZ$ (2,1%) so với năm trước. Nhập khẩu hàng hóa hàng năm trị giá 66 tỷ đô la, tăng 7,0 tỷ NZ$ (12%) so với năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa hàng năm thâm hụt 4,1 tỷ NZ$. Trong năm kết thúc vào tháng 9 năm 2020, thặng dư là 1,7 tỷ NZ$.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.