empty
 
 

22.11.202103:27:00UTC+00Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay không thay đổi như dự kiến

Trung Quốc đã duy trì lãi suất cơ bản cho vay chuẩn trong tháng thứ 19 liên tiếp, như sự mong đợi rộng rãi vào thứ Hai. Lãi suất cơ bản của khoản vay một năm được giữ nguyên ở mức 3,85% và LPR 5 năm ở mức 4,65%. Lãi suất cơ bản cho vay kỳ hạn 1 năm và 5 năm được hạ xuống lần cuối vào tháng 4 năm 2020. Lãi suất cơ bản cho vay kỳ hạn 1 năm giảm 20 điểm cơ bản và lãi suất 5 năm 10 điểm cơ bản vào tháng 4 năm 2020. Lãi suất cơ bản khoản vay được cố định hàng tháng dựa trên bản đệ trình của 18 ngân hàng, mặc dù Bắc Kinh có ảnh hưởng đến việc thiết lập lãi suất. Lãi suất cho vay này đã thay thế lãi suất cho vay chuẩn truyền thống của ngân hàng trung ương vào tháng 8 năm 2019. Các thị trường kỳ vọng lãi suất LPR sẽ tiếp tục được giữ nguyên do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giữ nguyên lãi suất cho vay trung hạn vào đầu tháng này. Julian Evans-Pritchard, một nhà kinh tế tại Capital Economics, cho biết khi các căng thẳng kinh tế tiếp tục phát triển, sẽ có nhiều áp lực hơn để giải tỏa các nguồn tài chính của những người đi vay mắc nợ. Và việc cắt giảm LPR kỳ hạn 5 năm, theo lưu ý của các nhà kinh tế thì các khoản thế chấp được định giá, cũng sẽ giúp các nỗ lực chính thức hỗ trợ nhu cầu nhà ở. PBOC dự kiến ​​sẽ bắt đầu giảm lãi suất chính sách (bao gồm cả LPR) trước cuối năm nay, sau đó sẽ cắt giảm nhiều hơn vào năm 2022.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.