empty
 
 

24.11.202121:30:00UTC+00Quyết định lãi suất của Hàn Quốc đến hạn vào thứ Năm

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ vào thứ Năm và sau đó công bố quyết định về lãi suất, đánh dấu một ngày khiêm tốn đối với hoạt động kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Ngân hàng trung ương dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất cho vay chuẩn thêm 25 điểm cơ bản, từ 0,75% lên 1,00%. Singapore sẽ cung cấp dữ liệu quý 3 về tài khoản vãng lai của mình; trong ba tháng trước, thặng dư tài khoản vãng lai là 25,64 tỷ USD. Hồng Kông sẽ công bố số liệu tháng 10 về nhập khẩu, xuất khẩu và cán cân thương mại. Vào tháng 9, nhập khẩu tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái và xuất khẩu tăng 16,5% hàng năm với mức thâm hụt thương mại là 42,4 tỷ HKD. Nhật Bản sẽ công bố số liệu cuối cùng của tháng 9 về các chỉ số kinh tế hàng đầu và trùng hợp của nước này; vào tháng 8, điểm số lần lượt là 101,3 và 91,3. Úc sẽ cung cấp số liệu quý 3 về chi tiêu vốn tư nhân, với dự báo cho thấy mức giảm 2,0% trong quý sau khi tăng 4,4% trong ba tháng trước đó.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.