empty
 
 

25.11.202111:03:00UTC+00Xuất khẩu Hồng Kông tăng trong tháng 10

Xuất khẩu hàng hóa của Hồng Kông đã tăng trong tháng 10, dữ liệu được Cục Điều tra Dân số và Thống kê công bố hôm thứ Năm. Xuất khẩu tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10, sau khi tăng 16,5% trong tháng 9. Nhập khẩu đã tăng 17,7% hàng năm vào tháng 10, sau khi tăng 23,5% trong tháng trước. Thâm hụt thương mại tăng lên 30,464 tỷ đô la Hồng Kông trong tháng 10 từ 36,756 tỷ đô la Hồng Kông cùng tháng năm ngoái. Trong tháng 9, thâm hụt là 42,391 tỷ đô la Hồng Kông. Người phát ngôn của chính phủ cho biết: “Xuất khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10 cùng với sự phục hồi kinh tế toàn cầu, mặc dù mức độ so sánh thấp cũng góp phần một phần”.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.