empty
 
 

25.11.202111:10:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Ba Lan giảm trong tháng 10

Tỷ lệ thất nghiệp của Ba Lan giảm nhẹ trong tháng 10, số liệu từ văn phòng thống kê cho thấy hôm thứ Năm. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 5,5% trong tháng 10 từ 5,6% trong tháng 9. Điều này phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế. Trong cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp là 6,1%. Số người thất nghiệp đăng ký mới trong tháng 10 giảm từ 114.100 người của tháng trước xuống 107.000 người trong tháng 10. Số thanh niên thất nghiệp, áp dụng cho nhóm dưới 25 tuổi, đã giảm xuống 108.400 trong tháng 10 từ 111.500 của tháng trước. Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 5,7% trong tháng 10 từ 5,8% trong tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.