empty
 
 

26.11.202106:20:00UTC+00Sản xuất công nghiệp Singapore tăng trưởng trong tháng 10

Dữ liệu từ Ủy ban Phát triển Kinh tế cho thấy sản xuất công nghiệp của Singapore đã tăng trưởng trong tháng 10. Sản lượng công nghiệp tăng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10, sau khi giảm 2,2% trong tháng 9. Sản lượng được dự báo sẽ tăng 4,5%. Không tính lĩnh vực sản xuất y sinh, sản xuất công nghiệp đã tăng 9,4% hàng năm trong tháng 9, sau khi tăng 13,5% trong tháng trước. Trên cơ sở hàng tháng, sản xuất công nghiệp đã tăng 2,4% trong tháng 10, sau khi giảm 1,9% trong tháng trước. Các nhà kinh tế trước đó đã dự đoán mức giảm 0,5%. Sản xuất y sinh tăng 56,1% hàng năm trong tháng 10 và sản xuất nói chung tăng 0,8%. Ngành kỹ thuật giao thông vận tải và kỹ thuật chính xác tăng lần lượt là 35,3% và 9,1%. Điện tử tăng 6,5% và hóa chất tăng 15,3%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.