empty
 
 

26.11.202107:25:00UTC+00Tăng trưởng doanh số bán lẻ ở Na Uy chậm lại trong tháng 10

Doanh số bán lẻ của Na Uy tăng với tốc độ nhẹ hơn trong tháng 10, số liệu từ Cơ quan Thống kê Na Uy cho thấy hôm thứ Sáu. Doanh số bán lẻ đã tăng 0,1% so với tháng trước trong tháng 10, sau khi tăng 0,4% trong tháng 9. Doanh số bán hàng không có trong cửa hàng đã tăng 8,5% hàng tháng trong tháng Mười. Doanh số các mặt hàng hóa văn hóa và giải trí tăng 7,8% và thông tin, truyền thông và công nghệ tăng 4,0%. Không tính xe có động cơ và trạm xăng, doanh số bán lẻ tăng 1,2% hàng tháng trong tháng 10, sau mức tăng 0,5% trong tháng trước. Tính theo năm, doanh số bán lẻ đã giảm 3,3% trong tháng 10, sau mức giảm 2,8% trong tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.