empty
 
 

28.11.202123:02:00UTC+00Doanh số bán lẻ Nhật Bản tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10

Vào thứ Hai, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết giá trị doanh số bán lẻ ở Nhật Bản đã tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái - đạt 12,552 nghìn tỷ yên. Điều đó làm e ngại về kỳ vọng tăng 1,1% hàng năm sau khi giảm 0,5% vào tháng 9. Dữ liệu cũng cho thấy doanh số bán sỉ tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 34,323 nghìn tỷ yên, chậm lại so với mức 8,7% của tháng trước. Doanh số thương mại tăng 5,0% lên 46,875 nghìn tỷ yên, chậm lại so với 6,2% một tháng trước đó. Trên cơ sở hàng tháng, doanh số bán lẻ tăng 1,1% - vượt quá kỳ vọng giảm 1,6% sau khi điều chỉnh tăng 2,8% trong tháng trước (ban đầu là 2,7%).Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.