empty
 
 

29.11.202105:37:00UTC+00Niềm tin nhà sản xuất Hà Lan được cải thiện vào tháng 11

Dữ liệu từ Cục Thống kê Trung ương cho thấy niềm tin của các nhà sản xuất Hà Lan được cải thiện trong tháng 11. Chỉ số tâm lý nhà sản xuất đã tăng lên 12,7 trong tháng 11 từ mức 12,3 trong tháng 10. Con số này cao hơn mức trung bình 0,7 được thấy trong hai mươi năm qua. Số liệu gần đây là mạnh nhất kể từ năm 1985. Cơ quan cho biết các nhà sản xuất đặc biệt tích cực về vị trí đặt hàng, trong khi đánh giá về lượng hàng tồn kho thành phẩm được cải thiện. Cơ quan cho biết, có nhiều doanh nhân dự kiến sản lượng của họ sẽ tăng trong ba tháng tới. Các nhà sản xuất trong ngành điện và máy móc tích cực hơn trong tháng 11.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.