empty
 
 

29.11.202111:47:00UTC+00Lạm phát ở Bỉ đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008

Lạm phát giá tiêu dùng của Bỉ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 11 đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008, dữ liệu sơ bộ từ văn phòng thống kê công bố hôm thứ Hai. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,64% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 4,16% trong tháng trước. Con số mới nhất là cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008, khi nó là 5,90 phần trăm. So với tháng trước, chỉ số này đã tăng 1,43 điểm, tương đương 1,25%. Lạm phát dựa trên chỉ số sức khỏe tăng từ 3,48% lên 4,81%. Mức tăng mạnh nhất trong số các thành phần chính của CPI một lần nữa là năng lượng. Lạm phát năng lượng là 46,4%, thêm 3,92% vào tổng số, so với 30,86% trong tháng trước. Lạm phát lương thực tăng lên 0,47% từ mức -0,23% trong tháng Mười. Lạm phát cơ bản, không bao gồm các sản phẩm năng lượng và thực phẩm chưa qua chế biến, đã tăng thêm lên 2,14% từ 1,95% trong tháng 10.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.