empty
 
 

30.11.202106:19:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức vẫn ổn định trong tháng 10

Tỷ lệ thất nghiệp của Đức không thay đổi trong tháng 10, dữ liệu do Destatis công bố hôm thứ Ba. Tỷ lệ thất nghiệp được duy trì ổn định ở mức 3,3% được điều chỉnh theo mùa vào tháng 10, theo tính toán dựa trên cuộc khảo sát lực lượng lao động. Tổng số người thất nghiệp là 1,40 triệu người, giảm 17.700 người hay 1,2% so với tháng trước. Trên cơ sở chưa điều chỉnh, tỷ lệ thất nghiệp giảm 305.000 người hay 18,9% so với năm ngoái xuống còn 1,31 triệu người. Dữ liệu cho thấy số người có việc làm đã tăng 122.000 người hay +0,3% vào tháng 9 năm 2021. Mức tăng hàng tháng này cao hơn mức trung bình được ghi nhận vào tháng 10 của ba năm trước khủng hoảng 2017 đến 2019. Cơ quan Lao động Liên bang dự kiến sẽ công bố số liệu thất nghiệp tháng 11 vào ngày hôm nay. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giảm nhẹ xuống 5,3% từ 5,4% trong tháng 10.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.