empty
 
 

30.11.202112:29:00UTC+00Lạm phát Eurozone Tăng lên Mức Cao Kỷ lục

Ước tính nhanh hôm thứ Ba từ Eurostat cho thấy lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng nhanh hơn dự kiến lên mức cao kỷ lục trong tháng 11 do giá năng lượng cao hơn. Lạm phát hàng năm tăng lên 4,9% vào tháng 11 từ 4,1% trong tháng 10. Tỷ lệ này cao hơn mức mong đợi là 4,5%. Tương tự, lạm phát cơ bản không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, đã tăng lên mức kỷ lục 2,6% từ mức 2% trong tháng 10. Lạm phát cơ bản được dự báo sẽ tăng lên 2,3%. Jack Allen-Reynolds, nhà kinh tế tại Capital Economics, cho biết: “Biến thể Omicron đã làm tăng mức độ không chắc chắn hơn nữa nhưng hiện tại chúng tôi nghi ngờ rằng nó sẽ có tác động khá nhỏ đến lạm phát”. Tuy nhiên, lạm phát có vẻ sẽ duy trì trên mục tiêu cho đến ít nhất là cuối năm sau. Bert Colijn, một nhà kinh tế của ING, cho biết, với áp lực giá theo chu kỳ làm gia tăng kỳ vọng trung hạn, Ngân hàng Trung ương châu Âu dường như sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ một cách thận trọng bất chấp rủi ro vi rút gia tăng. Trong số các yếu tố chính của lạm phát, giá năng lượng ở Eurozone ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm lớn nhất trong lịch sử, tăng 27,4%. Tiếp theo là chi phí dịch vụ tăng 2,7%. Giá hàng hóa công nghiệp phi năng lượng tăng 2,4% và giá thực phẩm, rượu và thuốc lá tăng 2,2%. Tính theo tháng, giá tiêu dùng đã tăng 0,5% trong tháng 11. Trong số 4 nền kinh tế lớn, lạm phát tại Đức đã tăng lên 6,0% trong tháng 11 từ mức 4,6% của tháng trước. Lạm phát tại Pháp đã tăng lên 3,4% từ mức 3,2% của một tháng trước. Lạm phát hài hòa tại Tây Ban Nha tăng từ 5,4% lên 5,6%. Tương tự, lạm phát tại Ý đã tăng lên 4% trong tháng 11 từ mức 3,2%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.