empty
 
 

01.12.202122:45:00UTC+00GDP của Hàn Quốc tăng 0,3% theo quý trong quý 3

Tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc đã tăng 0.3% được điều chỉnh theo mùa so với quý 3 năm 2021, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết trong báo cáo sơ bộ hôm thứ Năm. Con số này phù hợp với kỳ vọng và giảm so với mức tăng 0.8% trong ba tháng trước đó. Trên cơ sở hàng năm, GDP tăng 4.0% - một lần nữa gần như khớp với các ước tính và chậm lại từ 6.0% trong quý thứ hai. Tổng thu nhập quốc dân thực tế (GNI) giảm 0.7% so với quý trước nhưng tăng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Về mặt sản xuất, lĩnh vực sản xuất vẫn ổn định so với quý trước, khi máy móc thiết bị tăng trong khi thiết bị vận tải giảm. Dịch vụ tăng 0.5%, cùng với các ngành tài chính và bảo hiểm, sức khỏe con người và công tác xã hội. Về mặt chi tiêu, tiêu dùng tư nhân giảm 0.2% do chi tiêu cho hàng hóa không lâu bền tăng nhưng dịch vụ giảm. Chi tiêu của chính phủ tăng 1.3%, chủ yếu do tăng chi tiêu cho hàng hóa. Đầu tư xây dựng giảm 3.5% do công trình dân dụng giảm. Đầu tư cơ sở vật chất giảm 2.4%, do giảm thiết bị vận tải. Xuất khẩu tăng 1.8% do tăng giá than và các sản phẩm dầu mỏ và máy móc thiết bị. Nhập khẩu giảm 0.7% do nhập khẩu thiết bị vận tải giảm. GNI danh nghĩa tăng 0.1% trong quý 3 năm 2021 so với quý trước, tăng ít hơn GDP danh nghĩa (1.4%) do thu nhập yếu tố ròng từ các nơi khác trên thế giới giảm. GNI thực tế giảm 0.7% so với quý trước, giảm nhiều hơn GDP thực tế (0.3%) cũng do thu nhập yếu tố ròng từ các nơi khác trên thế giới giảm. Chỉ số giảm phát GDP tăng 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tổng tiết kiệm (tổng tiết kiệm/tổng thu nhập khả dụng quốc gia) ở mức 35.9%, cao hơn 0.1% so với quý trước, do tổng thu nhập khả dụng danh nghĩa (0.5%) tăng nhẹ hơn chi tiêu tiêu dùng cuối cùng (0.3%). Tỷ lệ tổng đầu tư trong nước (tổng vốn hình thành/GDNI) là 31.6%, thấp hơn 0.1% so với quý trước do đầu tư cơ sở vật chất giảm. Cũng trong ngày thứ Năm, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết giá tiêu dùng ở nước này đã tăng 3.7% so với cùng kỳ trong tháng 11. Con số này vượt qua kỳ vọng 3.1% và tăng từ 3.2% vào tháng 10. Trên cơ sở hàng tháng, lạm phát tăng 0.4% so với dự báo giảm 0.2% và tăng từ 0.1% trong tháng trước. CPI cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm biến động, đã tăng 0.1% theo tháng và 1.9% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 0.3% theo tháng và 2.4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.