empty
 
 

02.12.202113:15:00UTC+00Số Đơn Thất nghiệp Hàng tuần của Hoa Kỳ Tăng Trở lại từ Mức Thấp nhất trong 50 Năm

Sau khi báo cáo về các đơn thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ đạt mức thấp nhất trong hơn 50 năm vào tuần trước, Bộ Lao động đã công bố một báo cáo vào Thứ Năm cho thấy con số đơn thất nghiệp phục hồi khiêm tốn trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 11. Báo cáo cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng lên 222.000, tăng 28.000 so với mức sửa đổi của tuần trước là 194.000. Các nhà kinh tế dự đoán số đơn thất nghiệp sẽ tăng lên 240.000 từ mức 199.000 được báo cáo vào tuần trước. Mức tăng khiêm tốn đến sau khi số đơn thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969 vào tuần trước, mặc dù sự sụt giảm một phần được cho là do thời điểm trễ hơn của Lễ Tạ ơn năm nay đã làm thay đổi điều chỉnh theo mùa. Nancy cho biết: "Dữ liệu về số đơn thất nghiệp có thể sẽ tiếp tục dao động trong thời gian nghỉ lễ, nhưng theo thời gian, chúng tôi kỳ vọng các đơn lần đầu sẽ quanh quẩn ở mức trước đại dịch, giả định rằng biến thể Omicron của coronavirus chỉ có tác động tiêu cực vừa phải đối với nền kinh tế". Vanden Houten, Nhà kinh tế hàng đầu tại Oxford Economics. Trong khi đó, Bộ Lao động cho biết đường trung bình động bốn tuần ít biến động hơn đã giảm xuống mức thấp nhất trong thời kỳ đại dịch là 238.750, giảm 12.250 so với mức trung bình sửa đổi của tuần trước là 251.000. Báo cáo cho biết các tuyên bố tiếp tục, số lượng người đang nhận trợ cấp thất nghiệp cũng giảm 107.000 người xuống còn 1,956 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 11, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Mức trung bình động trong bốn tuần của các đơn xin trợ cấp tiếp tục cũng giảm xuống mức thấp nhất trong thời đại đại dịch là 2.084.250, giảm 36.250 so với mức trung bình sửa đổi của tuần trước là 2.120.500. Vào thứ Sáu, Bộ Lao động dự kiến sẽ phát hành báo cáo được theo dõi chặt chẽ hơn về tình hình việc làm trong tháng 11. Việc làm dự kiến sẽ tăng 550.000 việc làm trong tháng 11 sau khi tăng 531.000 việc làm vào tháng 10, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giảm xuống 4,5% từ 4,6%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.