empty
 
 

14.08.201812:00 Forex Analysis & Reviews: Phân tích kỹ thuật: Mức trong ngày cho USD/JPY, ngày 14 thng 8 năm 2018

Long-term review

Exchange Rates 14.08.2018 analysis

Ở châu Á, Nhật Bản sẽ pht hành dữ liệu sản xuất công nghiệp đã qua điều chỉnh trên thng, và Mỹ sẽ pht hành một số dữ liệu kinh tế như gi nhập khẩu trên thng và chỉ số doanh nghiệp nhỏ NFIB. Vì vậy, có khả năng tỷ gi USD/JPY sẽ dao động với mức biến động từ thấp đến trung bình trong ngày này.

MỨC KỸ THUẬT CỦA HÔM NAY:

Khng cự 3: 111.36.

Khng cự 2: 111.14.

Khng cự 1: 110.93.

Hỗ trợ 1: 110.66.

Hỗ trợ 2: 110.45.

Hỗ trợ 3: 110.23.

Thông bo miễn trừ trch nhiệm: Giao dịch Forex (ngoại hối) trên tiền ký quỹ có mức độ rủi ro cao, và có thể không thích hợp cho tất cả cc nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể có lợi cũng như có hại cho bạn. Trước khi quyết định đầu tư vào ngoại hối, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro. Có khả năng là bạn có thể bị thua lỗ phần nào hoặc mất toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của bạn và do đó bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không thể để thua. Bạn nên tìm hiểu tất cả cc rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối, và tìm kiếm lời khuyên từ một nhà tư vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Arief Makmur,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.