Facebook
 
 

25.04.201908:42 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Phân tích kỹ thuật dài hạn của EURUSD cho ngày 25 tháng 4 năm 2019

Long-term review

EURUSD đã phá vỡ dưới 1.12 và đang tạo ra mức thấp mới đối với 1.1140. Hỗ trợ tại 1.1250 đã không được giữ và đây là dấu hiệu ban đầu của chúng tôi cho chúng tôi biết rằng cơ hội để tiến tới 1.1150 đã tăng lên. Bây giờ giá đã đạt đến khu vực này, chúng tôi có nhiều điều cần lưu ý.

Exchange Rates 25.04.2019 analysis

Đường màu đen - đường xu hướng kháng cự chính

Đường màu đỏ - phân kỳ tăng

EURUSD vẫn trong xu hướng giảm làm cho mức thấp hơn và mức cao thấp hơn trong biểu đồ hàng ngày kể từ mùa hè năm 2018. Dấu hiệu cảnh báo phân kỳ tăng tiếp tục xuất hiện. Mỗi mức thấp thấp hơn thấp hơn một chút so với mức trước đó và chỉ số RSI tiếp tục tạo mức thấp cao hơn. Tuy nhiên, xu hướng vẫn chưa đảo ngược khi giá vẫn nằm dưới đường xu hướng kháng cự đen lớn. Một nêm tăng dài hạn đang được hình thành và tiếp cận ranh giới thấp hơn của mô hình nêm tại 1.1115 là hỗ trợ quan trọng và khu vực bị trả lại rất có thể. Một sự phá vỡ trên đường xu hướng màu đen sẽ là một tín hiệu tăng giá xác nhận sự đảo ngược xu hướng. Mức 1.1350 hiện là bước ngoặt lớn hạ xuống từ 1.1450. Tôi tin rằng có nhiều khả năng để thấy giá đảo ngược cao hơn từ 1.11-1.1150 so với tiếp tục thấp hơn.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Alexandros Yfantis,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.