empty
 
 

08.08.201908:07 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY reversing off intermediate resistance, further drop !

Exchange Rates 08.08.2019 analysis

USDJPY is reversing off intermediate support at 106.29 where we are expecting a further drop below this level.

Entry :106.29

Why it's good : horizontal overlap support

Take Profit : 105.83

Why it's good : 61.8% Fibonacci extension

Horizontal overlap support

Exchange Rates 08.08.2019 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.