09.12.201912:03 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Phân tích sóng Elliott của GBP/JPY cho ngày 9 tháng 12 năm 2019

Exchange Rates 09.12.2019 analysis

GBP/JPY đang củng cố trước khi đợt tăng tiếp theo cao hơn về phía 143.25 và 144.55. Hỗ trợ tại 141.70 sẽ bảo vệ nhược điểm cho đợt tăng tiếp theo lên mức 142.96 và 143.25 cho đợt tăng cao hơn tới 144.55.

Một sự phá vỡ dưới 141.70 sẽ là điều đáng quan tâm, nhưng chỉ một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ tại 140.81 sẽ cho thấy sóng đỏ v và sóng đen iii đã hoàn thành và sự điều chỉnh kéo dài hơn trong sóng iv đang phát triển.

R3: 144.55

R2: 143.87

R1: 143.25

Pivot: 142.77

S1: 142.44

S2: 142.16

S3: 141.70

Khuyến nghị giao dịch:

Chúng tôi mua GBP từ 140.12 với điểm dừng của chúng tôi đặt tại 141.55. Chúng tôi sẽ chốt lãi 144.45

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Torben Melsted,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.