25.03.202012:02 Phân tích kỹ thuật EUR/USD vào ngày 25/03/2020:

Triển vọng thị trường kỹ thuật:

Cặp EUR/USD đã tạo ra một mức cao cục bộ mới nằm ở mức 1.0888 và bây giờ con đường hướng tới ngưỡng kháng cự kỹ thuật tiếp theo nằm ở mức 1.0951 đang mở. Kháng cự kỹ thuật chính vẫn được nhìn thấy ở mức 1.1000. Xin lưu ý rằng thị trường nảy chậm từ các điều kiện quá bán trên biểu đồ khung thời gian H4 và động lượng không phải là trung tính, mà chỉ về phía bắc. Xu hướng giảm khung thời gian lớn hơn vẫn tiếp tục, nhưng tỷ lệ cược cho một lần thoát đáng kể hiện đang cao.

Điểm Pivot hàng tuần:

WR3 - 1.1581

WR2 - 1.1403

WR1 - 1.0979

Pivot hàng tuần - 1.0796

WS1 - 1.0386

WS2 - 1.0200

WS3 - 0.9765

Khuyến nghị giao dịch:

Xu hướng giảm vẫn là một xu hướng hợp lệ miễn là mức 1.1540 bị vi phạm rõ ràng. Tất cả các động thái tăng sẽ được coi là điều chỉnh cục bộ trong xu hướng giảm. Mục tiêu dài hạn cho những chú gấu được nhìn thấy ở mức 1.0339 và mục tiêu dài hạn cho những chú bò là một mức cao mới trên mức 1.2555.

Exchange Rates 25.03.2020 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Biểu diễn dưới dạng
Sebastian Seliga,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.