empty
 
 

04.06.202006:00 Forex Analysis & Reviews: EURUSD giữ trên mức hỗ trợ trên đường xu hướng và tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa!

Long-term review

Exchange Rates 04.06.2020 analysis

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 1.11670

Lý do vào lệnh: Hỗ trợ đường xu hướng tăng dần, Fibonacci thoái lui 23.6%, đường trung bình động

Chốt lời: 1.13623

Lý do chốt lời: Fibonacci thoái lui -27.2%

Dừng lỗ: 1.11154

Lý do dừng lỗ: Fibonacci thoái lui 38.2%

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá EUR/USD đối mặt với áp lực tăng giá. Khả năng đảo chiều sắp đến!
Tỷ giá EUR/USD đang được giữ trên đường hỗ trợ có xu hướng tăng dần. Có thể xảy ra một đợt thúc đẩy ngắn hạn lên cao hơn mức Fibonacci thoái lui 61.8% then chốt và mức hỗ trợ đầu tiên tại giá trị 1.21085 hướng đến đỉnh.
Author: Dean Leo
07:05 2021-06-15 UTC--4
1498
Tỷ giá XAU/USD đang phản ứng lại điểm pivot, tiềm năng tăng giá hơn nữa!
Tỷ giá XAU/USD hiện đang phản ứng từ đường hỗ trợ nằm ngang có đáy đảo chiều trùng với mức Fibonacci thoái lui 161.8% và mức Fibonacci mở rộng 127.2%. Giá có thể đẩy lên theo hướng đường kháng cự nằm ngang có đỉnh đảo chiều.
Author: Dean Leo
06:45 2021-06-15 UTC--4
1438
Tỷ giá EUR/NZD đang tiếp cận mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần, có khả năng bị đảo chiều!
Tỷ giá đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên, trùng với mức Fibonacci thoái lui 61.8%, Fibonacci mở rộng 78.6%, đường hỗ trợ nằm ngang có đáy đảo chiều và đường hỗ trợ có xu hướng tăng dần. Chúng ta có thể thấy một sự đảo.
Author: Dean Leo
06:36 2021-06-15 UTC--4
1708
Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.