empty
 
 

05.06.202011:58 Forex Analysis & Reviews: Phân tích kỹ thuật EUR/USD vào ngày 5 tháng 6 năm 2020:

Triển vọng thị trường kỹ thuật:

Cặp EUR/USD đã đạt mức 1.1361 và cho đến nay không có dấu hiệu đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, xin lưu ý, các điều kiện thị trường hiện đang quá mua và mặc dù động lực tích cực và mạnh mẽ, giá có thể bắt đầu sụt giảm điều chỉnh về phía hỗ trợ kỹ thuật gần nhất nằm ở mức 1.1236. Bất kỳ vi phạm nào ở mức này sẽ chỉ ra một di chuyển sâu hơn xuống mức 1.1190. Xu hướng khung thời gian hàng ngày vẫn tăng.

Điểm Pivot hàng tuần:

WR3 - 1.1499

WR2 - 1.1307

WR1 - 1.1241

Pivot hàng tuần - 1.1045

WS1 - 1.0959

WS2 - 1.0772

WS3 - 1.0680

Khuyến nghị giao dịch:

Trên cặp EUR/USD, xu hướng dài hạn chính là giảm, nhưng xu hướng tăng cục bộ vẫn tiếp tục. Hỗ trợ kỹ thuật dài hạn chính được nhìn thấy ở mức 1.0336 và kháng cự kỹ thuật dài hạn chính được nhìn thấy ở mức 1.1540. Chỉ khi một trong các mức này bị vi phạm rõ ràng, xu hướng chính có thể đảo ngược (1.1540) hoặc tăng tốc (1.0336).

Exchange Rates 05.06.2020 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Sebastian Seliga,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.