Facebook
 
 

13.07.202006:06 Phân tích và đánh giá ngoại hối: AUDJPY facing bearish pressure from resistance, potential reversal

Trading Recommendation

Entry: 74.579

Reason for Entry: 50% fibonacci retracement, 100% fibonacci extension and horizontal pullback resistance

Take Profit: 73.854

Reason for Take Profit: Horizontal swing low support, 76.4% fibonacci retracement

Stop Loss: 75.061

Reason for Take Profit: Horizontal swing high resistance

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.