empty
 
 

16.10.202010:28 Forex Analysis & Reviews: Phân tích làn sóng Elliott của tỷ giá GBP / JPY vào ngày 16 tháng 10 năm 2020

Exchange Rates 16.10.2020 analysis

GBP / JPY tiếp tục xu hướng giảm và phá vỡ nhẹ xuống dưới mức thấp tại 135,64, để giữ cho sóng đỏ ii tồn tại. Sau khi phá vỡ dưới 135,64, GBP / JPY tiến gần hơn đến mức hỗ trợ tại 135,38 nhưng chúng tôi thấy đà suy giảm rõ ràng đã mất và khả năng về mức thấp là cao. Dấu hiệu mạnh mẽ đầu tiên về mức thấp được nhìn thấy khi phá vỡ trên mức 136,25, trong khi việc phá vỡ trên ngưỡng kháng cự 136,70 sẽ xác nhận làn sóng đỏ ii đã hoàn thành và sóng đỏ iii đang vận động cho một đợt tăng lên trên mức 142,72.

R3: 136,25

R2: 135,93

R1: 135,74

Xoay vòng: 135,64

S1: 135,57

S2: 135,38

S3: 135.05

Khuyến nghị giao dịch:

Vị thế GBP dài hạn của chúng tôi từ 135,71 đã bị dừng ở 135,60 do một khoản lỗ nhỏ. Chúng tôi sẽ mua lại GBP ở mức 135,45 hoặc khi phá vỡ trên 136,13

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Torben Melsted,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.