empty
 
 

15.01.202111:53 Forex Analysis & Reviews: Phân tích kỹ thuật GBP / USD cho ngày 15 tháng 1 năm 2021

Exchange Rates 15.01.2021 analysis

Tổng quát :

Quan điểm của chúng tôi về Sterling là thị trường tăng giá trong những ngày tới miễn là xu hướng vẫn đang di chuyển trên vùng 1.3490 - 1.3500.

Cặp GBP / USD đã tăng từ mức 1,3490 lên mức cao nhất xung quanh mức 1,3710. Tuy nhiên, cặp GBP / USD đã không thể vượt qua ngưỡng kháng cự tại mức 1.3710 và đã quay trở lại từ đợt tăng giá cuối cùng.

Hôm nay, mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy là mức 1.3710, tiếp theo là 1.3760, trong khi mức hỗ trợ hàng ngày 1 là mức 1.3490 (mức thoái lui Fibonacci 61,8%).

Hôm qua, cặp GBP / USD đã phá vỡ ngưỡng kháng cự tại mức 1.3583, trở thành hỗ trợ mạnh vào ngày hôm qua. Mức này trùng với 78% của mức thoái lui Fibonacci, dự kiến sẽ đóng vai trò là hỗ trợ chính trong ngày hôm nay.

Quan trọng không kém, chỉ báo RSI vẫn đang báo hiệu rằng xu hướng đi lên, trong khi đường trung bình động (100) đang đi lên. Theo đó, triển vọng tăng giá vẫn được giữ nguyên miễn là đường EMA 100 hướng đến xu hướng tăng.

Điều này cho thấy rằng cặp tiền có thể sẽ vượt qua điểm xoay hàng ngày (1.3583) trong những giờ tới.

Cặp GBP / USD sẽ chứng tỏ sức mạnh sau khi phá vỡ mức cao tại 1,3583.

Do đó, thị trường có khả năng xuất hiện các dấu hiệu của một xu hướng tăng giá. Nói cách khác, các lệnh mua được khuyến nghị trên mức 1.3583 với mục tiêu đầu tiên là mức 1.3710.

Sau đó, cặp tiền này có khả năng bắt đầu chuyển động tăng dần lên mốc 1,3760 và xa hơn nữa lên mức 1,3820 trong ba ngày tới. Mức 1,3820 sẽ đóng vai trò là mức kháng cự mạnh và đỉnh kép đã được đặt ở mức 1,3710.

Mặt khác, ngưỡng hỗ trợ mạnh hàng ngày được nhìn thấy ở mức 1.3490. Nếu cặp GBP / USD có thể phá vỡ mức 1.3490, thị trường sẽ giảm thêm xuống đến mức 1.3270 (hỗ trợ hàng ngày 3).

Trên biểu đồ một giờ:

Xu hướng chuyển động của cặp GBP / USD đã gây tranh cãi khi nó diễn ra trong kênh xu hướng tăng.

Do các sự kiện trước đó, giá vẫn được đặt giữa các mức 1.3490 và 1.3710, vì vậy bạn nên cẩn thận khi thực hiện các giao dịch ở các mức này vì giá 1.3710 và 1.3490 lần lượt đại diện cho mức kháng cự và hỗ trợ.

Do đó, cần phải đợi cho đến khi kênh xu hướng tăng được đi qua. Khi đó thị trường có thể sẽ xuất hiện các dấu hiệu của một thị trường tăng giá.

Nếu cặp tiền không vượt qua mức 1.3490 (hỗ trợ chính), thị trường sẽ cho thấy cơ hội tăng giá trên mức hỗ trợ mạnh tại mức 1.3490.

Về vấn đề này, các giao dịch mua được khuyến nghị thấp hơn mức 1.3490 với mục tiêu đầu tiên là mức 1.3710. Có thể cặp tiền này sẽ tăng lên tiếp tục phát triển xu hướng tăng lên mức 1.3720, sau đó tiếp tục hướng tới mục tiêu tiếp theo là mức 1.3820.

Tuy nhiên, cắt lỗ luôn được xem xét, do đó sẽ rất hữu ích nếu đặt nó dưới sóng giảm cuối cùng ở mức 1.3490 (lưu ý rằng hỗ trợ chính ngày hôm nay đã được đặt ở mức 1.3490).

Exchange Rates 15.01.2021 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Mourad El Keddani,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.