Facebook
 
 

15.01.202112:48 Phân tích và đánh giá ngoại hối: USD/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, tiềm năng đảo chiều!

Exchange Rates 15.01.2021 analysis

USD/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá từ đường kháng cự giảm dần của chúng tôi và đám mây Ichimoku, phù hợp với xu hướng giảm giá của chúng tôi. Chúng ta có thể thấy sự đảo chiều dưới mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại mức 103,956, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61,8% và phần mở rộng Fibonacci 100% của chúng tôi, đồng thời đẩy xuống mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 103,564, phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 50% của chúng tôi .

Khuyến nghị giao dịch

Gia nhập vào thị trường : 103,956

Lý do gia nhập:

Phần mở rộng Fibonacci 100%, mức thoái lui Fibonacci 61,8% và mức kháng cự pullback ngang

Chốt lời: 103.564

Lý do Chốt lời:

Phần mở rộng Fibonacci 50% và hỗ trợ mức thấp xoay ngang

Cắt lỗ: 104.161

Lý do cắt lỗ:

161,8% Fibonacci mở rộng và kháng cự cao dao động ngang

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá AUD/USD đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa
Giá đang đối mặt với áp lực tăng giá từ mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 0,78128, phù hợp với phần fibonacci mở rộng 61,8% và mức hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang. Giá có thể bật ra khỏi mức hỗ trợ đầu tiên đến mức kháng.
Author: Dean Leo
06:27 2021-03-03 UTC--5
718
Tỷ giá AUD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!
Giá đang đối mặt với áp lực tăng giá khi nó tiếp tục giữ trên cả đường xu hướng tăng dần và đường hỗ trợ trung bình động, phù hợp với xu hướng tăng giá của chúng tôi. Chúng tôi thấy có khả năng có một sự phục hồi ở.
Author: Dean Leo
06:20 2021-03-03 UTC--5
658
Tỷ giá GBP/JPY đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa
Tỷ giá GBP/USD đang đối mặt với áp lực tăng giá từ mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 148,727, phù hợp với mức fibonacci thoái lui 61,8%, phần fibonacci mở rộng 78,6% và mức hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang. Giá có thể bật lên mức.
Author: Dean Leo
05:47 2021-03-01 UTC--5
823
Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.