empty
 
 

15.01.202112:48 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, tiềm năng đảo chiều!

Exchange Rates 15.01.2021 analysis

USD/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá từ đường kháng cự giảm dần của chúng tôi và đám mây Ichimoku, phù hợp với xu hướng giảm giá của chúng tôi. Chúng ta có thể thấy sự đảo chiều dưới mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại mức 103,956, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61,8% và phần mở rộng Fibonacci 100% của chúng tôi, đồng thời đẩy xuống mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 103,564, phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 50% của chúng tôi .

Khuyến nghị giao dịch

Gia nhập vào thị trường : 103,956

Lý do gia nhập:

Phần mở rộng Fibonacci 100%, mức thoái lui Fibonacci 61,8% và mức kháng cự pullback ngang

Chốt lời: 103.564

Lý do Chốt lời:

Phần mở rộng Fibonacci 50% và hỗ trợ mức thấp xoay ngang

Cắt lỗ: 104.161

Lý do cắt lỗ:

161,8% Fibonacci mở rộng và kháng cự cao dao động ngang

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

USD/CAD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá!
Giá hiện đang nằm trên đường hỗ trợ pullback nằm ngang tại mức 0.125390, trùng với mức Fibonacci mở rộng 161.8% và mức Fibonacci thoái lui 50%. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng lên đến mức kháng cự đầu tiên (1st resistance), tương.
Author: Dean Leo
01:49 2021-07-27 UTC--5
1363
Cặp USD / CAD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá!
Giá đang nằm trên đường xu hướng tăng dần, phù hợp với mức hỗ trợ đầu tiên, mức hồi quy Fibonacci 61,8% & phần mở rộng Fibonacci 161,8%. Giá có khả năng phục hồi và tăng lên ít nhất là mức kháng cự đầu tiên phù hợp với mức.
Author: Dean Leo
23:39 2021-07-22 UTC--5
1243
Tỷ giá EUR/AUD tiếp cận mức kháng cự đầu tiên. Có khả năng tăng giá!
Tỷ giá EUR/AUD tiếp cận mức kháng cự thứ nhất, trùng với mức Fibonacci thoái lui 161.8% và mức Fibonacci mở rộng 100%. Giá dự kiến sẽ vượt qua mức này và tăng theo hướng kháng cự thứ 2, tương thích với mức Fibonacci thoái lui -61.8% và.
Author: Dean Leo
02:33 2021-07-21 UTC--5
1363
Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.