empty
 
 

15.01.202113:13 Forex Analysis & Reviews: Tỷ giá USD/CHF đảo chiều tiếp tục dưới sự nghi ngờ!

USD / CHF đã cho thấy tín hiệu bán quá mức gần đây, việc mua vào vẫn còn quá sớm để nói về một sự đảo chiều tăng giá lớn hơn miễn là giá đang giao dịch dưới mức 0,8919. Cặp tiền này đi ngang trong ngắn hạn và tôi thực sự hy vọng rằng dữ liệu ngày hôm nay của Hoa Kỳ có thể mang lại một hướng đi rõ ràng.

Giá đã phát triển một mô hình đảo chiều trong ngắn hạn, vì vậy việc xác nhận cấu trúc này cũng có thể mang lại cơ hội mua. Dữ liệu ngày hôm nay có thể mang tính quyết định, số liệu tốt hơn dự kiến của Hoa Kỳ có thể thúc đẩy cặp tiền này, trong khi những con số kém sẽ giữ tỷ giá sâu trong lãnh thổ của người bán.

USD/CHF Mô hình Đầu & Vai đảo ngược!

Exchange Rates 15.01.2021 analysis

USD / CHF được giao dịch trên đường trung bình của pitchfork tăng dần (ml) và ngay dưới mức kháng cự tĩnh quan trọng là 0,8919. Việc phá vỡ mức 0,8919 và trên đường trung bình phía trên (uml) báo hiệu một sự đột phá tăng và mang lại cơ hội dài hạn.

Việc giảm xuống và ổn định trở lại dưới đường trung bình (ml) làm mất hiệu lực tăng trưởng về sau, sự đảo chiều tăng giá. Giá đã tìm thấy ngưỡng kháng cự mạnh tại R1 (0,8904) và bây giờ nó có thể gây áp lực lên đường trung bình (ml).

Mẹo giao dịch!

Chỉ mua một breakout có giá trị trên mức 0,8919 và qua đường trung bình phía trên (uml). Đóng cửa trên R2 (0,8958) chắc chắn sẽ xác nhận xu hướng đi lên đối với các mức tâm lý tại 0,91 và 0,92.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Ralph Shedler,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.