Facebook
 
 

19.01.202110:59 Phân tích và đánh giá ngoại hối: AUD/CAD đang tiếp cận mức kháng cự của đường xu hướng giảm dần, có khả năng đảo chiều!

Exchange Rates 19.01.2021 analysis

Giá đang đối mặt với áp lực giảm từ đường kháng cự giảm dần của chúng tôi và đám mây Ichimoku, phù hợp với xu hướng giảm giá của chúng tôi. Giá có thể đảo ngược tại mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại mức 0,98153, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61,8% và phần mở rộng Fibonacci 78,6%, hướng tới mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại mức 0,97863, phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 100% của chúng tôi. Đám mây Ichimoku cũng đang cho thấy áp lực giảm giá theo phân tích của chúng tôi.

Khuyến nghị giao dịch

Gia nhập thị trường: 0.98153

Lý do gia nhập:

78,6% Fibonacci mở rộng, 61,8% Fibonacci thoái lui và chồng lên kháng cự ngang

Chốt lời: 0,97863

Lý do Chốt lời:

100% Fibonacci mở rộng và hỗ trợ thấp dao động ngang

Cắt lỗ: 0,98340

Lý do cắt lỗ:

127,2% Fibonacci mở rộng và kháng cự cao dao động ngang

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá USD/CAD kiểm tra mức kháng cự chính! Giá thoái lui sắp xảy ra!
Giá đã vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần (hiện giờ là hỗ trợ) và đã kiểm tra mức fibonacci thoái lui quan trọng và đỉnh đảo chiều. Có thể xảy ra một đợt giá thoái lui ngắn hạn dưới ngưỡng kháng cự.
Author: Dean Leo
04:06 2021-02-26 UTC--6
523
Tỷ giá NZD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng hơn nữa!
Tỷ giá NZD/JPY đang phải đối mặt với áp lực tăng giá từ mức hỗ trợ thứ nhất tại 77,685, phù hợp với mức fibonacci thoái lui 61,8%, mức hỗ trợ đáy đảo chiều nằm ngang và phần fibonacci mở rộng 127,2%. Chúng ta có thể thấy sự.
Author: Dean Leo
03:54 2021-02-26 UTC--6
538
Tỷ giá EUR/USD đang tiến gần đến điểm xoay, có khả năng tăng trở lại!
Giá đang đối mặt với áp lực tăng khi nó tiếp tục được giữ trên đám mây Ichimoku và cả đường hỗ trợ xu hướng tăng dần, phù hợp với xu hướng tăng giá của chúng tôi. Chúng ta có khả năng thấy một sự phục hồi ở mức hỗ trợ.
Author: Dean Leo
03:28 2021-02-26 UTC--6
568
Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.