Facebook
 
 

21.01.202112:49 Forex Analysis & Reviews: USDJPY is testing resistance, potential reversal!

Exchange Rates 21.01.2021 analysis

Price is testing resistance in line with our 23.6% fibonacci retracement and horizontal pullback resistance where we could see a reversal below this level to our first support target. Ichimoku cloud is showing signs of bearish pressure as well, in line with our bearish bias.

Trading Recommendation

Entry: 103.637

Reason for Entry:

23.6% fibonacci retracement and horizontal pullback resistance

Take Profit: 103.003

Reason for Take Profit:

horizontal swing low support, 100% fibonacci extension and 78.6% fibonacci retracement

Stop Loss: 103.862

Reason for Stop Loss:

61.8% fibonacci retracement, horizontal overlap resistance

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.