Facebook
 
 

21.01.202114:35 Forex Analysis & Reviews: BTC analysis for January 21,.2021 - BTC is aproaching our first downside target at $30.350

Further Development

Exchange Rates 21.01.2021 analysis

Analyzing the current trading chart of BTC, I found that BTC is heading towards our downside targets at $30,370 and $27,750.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Petar Jacimovic,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Earn on cryptocurrency rate changes with InstaForex
Download MetaTrader 4 and open your first trade

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.