Facebook
 
 

26.02.202104:43 Forex Analysis & Reviews: Tỷ giá EUR/USD đạt được mục tiêu đầu tiên của chúng tôi

Tỷ giá EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.2236. Trong phân tích trước, chúng tôi đã đề cập rằng hành động giá là tăng và sau khi bứt phá lên trên mức 1.2150, chúng tôi có mức 1.2220 là mục tiêu đầu tiên và mức 1.2350 là mục tiêu thứ hai. Hiện tại, chúng tôi đã đạt đến phần Fibonacci mở rộng 100% của lượt tăng từ 1,1950 lên 1,2150.

Exchange Rates 26.02.2021 analysis

Đường dốc xuống màu đỏ - kháng cự

Hình chữ nhật màu xanh-Mục tiêu đầu tiên

Tỷ giá EUR/USD đã đạt đến phần Fibonacci mở rộng 100% và có nhiều tiềm năng tăng giá hơn. Hỗ trợ là chính ở mức 1.2020 và nhóm Bulls phải bảo vệ mức này bằng mọi giá. Hỗ trợ ngắn hạn là tại mức 1.2150, nơi xảy ra sự bứt phá trên đường xu hướng kháng cự màu đỏ. Xu hướng ngắn hạn đang chuyển sang tăng khi giá đang tạo ra các mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn. Mục tiêu tiếp theo là mức 1.2350 và mức cao nhất của tháng 1.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Alexandros Yfantis,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.