Facebook
 
 

26.02.202104:51 Forex Analysis & Reviews: Vàng đang ở dưới sức ép

Hôm qua, Giá vàng ở mức 1,780 đô la sau khi không vươn được tới đường xu hướng kháng cự ngắn hạn ở mức 1,805 đô la - 1,810 đô la. Giá đã tạo mức thấp hôm nay ở mức 1,769 đô la rất gần với mức đáy đôi và mức hỗ trợ nằm ngang.

Exchange Rates 26.02.2021 analysis

Đường màu xanh lam - kênh giảm giá

Đường màu xanh lá cây - hỗ trợ ngang

Đường màu đỏ - đường xu hướng hỗ trợ dốc lên

Đường màu vàng - đường xu hướng kháng cự ngắn hạn

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực tạo ra các mức thấp thấp hơn và các mức cao thấp hơn. Giá đã không chạm được đường xu hướng kháng cự ngắn hạn. Có nhiều khả năng giá Vàng sẽ phá vỡ dưới mức thấp gần đây và mức thấp ở tháng 11 tại giá trị 1.760 đô la để hướng tới mức 1.700 đô la và có thể là 1.680-90 đô la. Mức kháng cự vẫn chủ yếu ở mức 1,805 đô la và giao dịch dưới mức này sẽ mở khóa cho tình huống giảm giá.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Alexandros Yfantis,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.