Facebook
 
 

26.02.202111:28 Forex Analysis & Reviews: Tỷ giá EUR/USD đang tiến gần đến điểm xoay, có khả năng tăng trở lại!

Exchange Rates 26.02.2021 analysis

Giá đang đối mặt với áp lực tăng khi nó tiếp tục được giữ trên đám mây Ichimoku và cả đường hỗ trợ xu hướng tăng dần, phù hợp với xu hướng tăng giá của chúng tôi. Chúng ta có khả năng thấy một sự phục hồi ở mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 1.21385, phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 78,6% và hỗ trợ đáy đảo chiều (swing low) nằm ngang và tăng hơn nữa đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại mức 1.22090, phù hợp với phần Fibonacci mở rộng 50% và Fibonacci thoái lui 61,8% của chúng tôi .

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 1.21385

Lý do vào lệnh:

Fibonacci thoái lui 78,6% và hỗ trợ đáy đảo chiều nằm ngang

Chốt lời: 1.22090

Lý do Chốt lời:

Phần Fibonacci mở rộng 50%, mức Fibonacci thoái lui 61,8% và mức kháng cự giá thoái lui nằm ngang

Cắt lỗ: 1.21096

Lý do cắt lỗ:

Fibonacci thoái lui -27,2% và hỗ trợ đáy đảo chiều nằm ngang

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá USD/CAD đang được giữ trên hỗ trợ đường xu hướng tăng dần! Khả năng tăng hơn nữa sắp xảy ra!
Giá đã kiểm tra và phản ứng trên mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần. Có thể tiếp tục đẩy lên trên mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 1.25625 đối với mức kháng cự đầu tiên tại mức 1.26023. Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho.
Author: Dean Leo
06:49 2021-04-05 UTC--4
1798
Tỷ giá USD/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng tiếp tục giảm giá!
Giá đang đối mặt với áp lực giảm giá từ đường xu hướng giảm dần cũng như mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang phù hợp với mức fibonacci mở rộng 100% và fibonacci thoái lui 78,6% . Giá có khả năng đẩy xuống mức hỗ trợ.
Author: Dean Leo
06:41 2021-04-05 UTC--4
1723
Tỷ giá EUR/AUD đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên, có khả năng tăng trở lại!
Giá đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi, phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 78,6%, mức Fibonacci mở rộng 50%, hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang và hỗ trợ đường xu hướng tăng dần. Chúng ta có thể thấy một sự bật.
Author: Dean Leo
06:33 2021-04-05 UTC--4
1798
Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.