Facebook
 
 

03.03.202113:20 Forex Analysis & Reviews: Tỷ giá AUD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!

Exchange Rates 03.03.2021 analysis

Giá đang đối mặt với áp lực tăng giá khi nó tiếp tục giữ trên cả đường xu hướng tăng dần và đường hỗ trợ trung bình động, phù hợp với xu hướng tăng giá của chúng tôi. Chúng tôi thấy có khả năng có một sự phục hồi ở mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 83,375, phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 23,6%, 38,2% và phần Fibonacci mở rộng 61,8% và mức tăng thêm nữa đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 84,324, phùi hợp với mức Fibonacci thoái lui 78,6% và mức Fibonacci mở rộng 127,2%.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 83.375

Lý do vào lệnh:

Fibonacci thoái lui 23,6%, 38,2% , Fibonacci mở rộng 61,8% và hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang

Chốt lời: 84.324

Lý do Chốt lời:

Fibonacci thoái lui 78,6% , Fibonacci mở rộng 127,2% và kháng cự pullback phương ngang

Cắt lỗ: 82,691

Lý do cắt lỗ:

Fibonacci thoái lui 61,8% và hỗ trợ đáy đảo chiều theo phương ngang

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá USD/CAD đang được giữ trên hỗ trợ đường xu hướng tăng dần! Khả năng tăng hơn nữa sắp xảy ra!
Giá đã kiểm tra và phản ứng trên mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần. Có thể tiếp tục đẩy lên trên mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 1.25625 đối với mức kháng cự đầu tiên tại mức 1.26023. Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho.
Author: Dean Leo
06:49 2021-04-05 UTC--4
1858
Tỷ giá USD/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng tiếp tục giảm giá!
Giá đang đối mặt với áp lực giảm giá từ đường xu hướng giảm dần cũng như mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang phù hợp với mức fibonacci mở rộng 100% và fibonacci thoái lui 78,6% . Giá có khả năng đẩy xuống mức hỗ trợ.
Author: Dean Leo
06:41 2021-04-05 UTC--4
1768
Tỷ giá EUR/AUD đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên, có khả năng tăng trở lại!
Giá đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi, phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 78,6%, mức Fibonacci mở rộng 50%, hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang và hỗ trợ đường xu hướng tăng dần. Chúng ta có thể thấy một sự bật.
Author: Dean Leo
06:33 2021-04-05 UTC--4
1873
Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.