empty
 
 

19.04.202112:55 Forex Analysis & Reviews: Tỷ giá AUD/USD đang hoạt động dưới mức kháng cự của đường xu hướng giảm dần! Khả năng giảm giá đang đến!

Exchange Rates 19.04.2021 analysis

Tỷ giá AUD/USD hoạt động dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần. Có thể có sự sụt giảm ngắn hạn dưới ngưỡng kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại mức 0,77391 hướng tới mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 0,77058. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang cho thấy khả năng tiếp tục đà giảm.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 0.77391

Lý do vào lệnh:

Fibonacci thoái lui 61,8% , kháng cự của đường xu hướng giảm dần

Chốt lời: 0,77058

Lý do Chốt lời:

Đồ họa đáy đảo chiều

Cắt lỗ: 0,77611

Lý do cắt lỗ:

Đồ họa đỉnh đảo chiều

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá EUR/USD đối mặt với áp lực tăng giá. Khả năng đảo chiều sắp đến!
Tỷ giá EUR/USD đang được giữ trên đường hỗ trợ có xu hướng tăng dần. Có thể xảy ra một đợt thúc đẩy ngắn hạn lên cao hơn mức Fibonacci thoái lui 61.8% then chốt và mức hỗ trợ đầu tiên tại giá trị 1.21085 hướng đến đỉnh.
Author: Dean Leo
06:05 2021-06-15 UTC--5
673
Tỷ giá XAU/USD đang phản ứng lại điểm pivot, tiềm năng tăng giá hơn nữa!
Tỷ giá XAU/USD hiện đang phản ứng từ đường hỗ trợ nằm ngang có đáy đảo chiều trùng với mức Fibonacci thoái lui 161.8% và mức Fibonacci mở rộng 127.2%. Giá có thể đẩy lên theo hướng đường kháng cự nằm ngang có đỉnh đảo chiều.
Author: Dean Leo
05:45 2021-06-15 UTC--5
643
Tỷ giá EUR/NZD đang tiếp cận mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần, có khả năng bị đảo chiều!
Tỷ giá đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên, trùng với mức Fibonacci thoái lui 61.8%, Fibonacci mở rộng 78.6%, đường hỗ trợ nằm ngang có đáy đảo chiều và đường hỗ trợ có xu hướng tăng dần. Chúng ta có thể thấy một sự đảo.
Author: Dean Leo
05:36 2021-06-15 UTC--5
673
Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.