empty
 
 

08.06.202112:59 Forex Analysis & Reviews: Tỷ giá CAD/JPY đang tiếp cận đường xu hướng giảm dần, có khả năng đảo chiều!

Exchange Rates 08.06.2021 analysis

Tỷ giá đang được giữ bên dưới cả đường xu hướng giảm dần và kháng cự của đường trung bình động, cho thấy dấu hiệu của áp lực giảm giá phù hợp với phân tích của chúng tôi. Chúng ta có thể thấy sự đảo chiều tại mức kháng cự đầu tiên, trùng khớp với mức Fibonacci thoái lui 61.8%, mức Fibonacci mở rộng 78.6% và mức kháng cự chứa đỉnh đảo chiều đi ngang và tiếp tục giảm về phía mức hỗ trợ thứ nhất, tương thích với mức Fibonacci mở rộng 100% và mức hỗ trợ chứa đáy đảo chiều đi ngang.

Khuyến nghị giao dịch

Điểm vào lệnh: 90.625

Lý do vào lệnh:

Fibonacci thoái lui 61.8%, Fibonacci mở rộng 78.6% và kháng cự chứa đỉnh đảo chiều đi ngang

Chốt lời: 90.326

Lý do Chốt lời:

Fibonacci mở rộng 100% và hỗ trợ chứa đáy đảo chiều đi ngang

Cắt lỗ: 90.786

Lý do cắt lỗ:

Fibonacci mở rộng 161.8% và kháng cự chứa đỉnh đảo chiều đi ngang

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

USD/CAD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá!
Giá hiện đang nằm trên đường hỗ trợ pullback nằm ngang tại mức 0.125390, trùng với mức Fibonacci mở rộng 161.8% và mức Fibonacci thoái lui 50%. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng lên đến mức kháng cự đầu tiên (1st resistance), tương.
Author: Dean Leo
02:49 2021-07-27 UTC--4
583
Cặp USD / CAD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá!
Giá đang nằm trên đường xu hướng tăng dần, phù hợp với mức hỗ trợ đầu tiên, mức hồi quy Fibonacci 61,8% & phần mở rộng Fibonacci 161,8%. Giá có khả năng phục hồi và tăng lên ít nhất là mức kháng cự đầu tiên phù hợp với mức.
Author: Dean Leo
00:39 2021-07-23 UTC--4
868
Tỷ giá EUR/AUD tiếp cận mức kháng cự đầu tiên. Có khả năng tăng giá!
Tỷ giá EUR/AUD tiếp cận mức kháng cự thứ nhất, trùng với mức Fibonacci thoái lui 161.8% và mức Fibonacci mở rộng 100%. Giá dự kiến sẽ vượt qua mức này và tăng theo hướng kháng cự thứ 2, tương thích với mức Fibonacci thoái lui -61.8% và.
Author: Dean Leo
03:33 2021-07-21 UTC--4
1168
Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.