empty
 
 

08.06.202113:13 Forex Analysis & Reviews: Tỷ giá GBP/USD đang tiếp cận hỗ trợ đường xu hướng tăng dần! Khả năng đảo chiều sắp đến!

Exchange Rates 08.06.2021 analysis

Tỷ giá GBP/USD đang tiếp cận mức hỗ trợ theo đường xu hướng tăng dần và mức Fibonacci thoái lui 50%. Có thể xảy ra sự đảo chiều ngắn hạn về mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1.41496 theo hướng mức đỉnh đảo chiều trên biểu đồ và mức kháng cự đầu tiên tại 1.41891. Chỉ báo Stochastics cũng đang tiếp cận vùng hỗ trợ nơi giá đã bật lại trong quá khứ.

Khuyến nghị giao dịch

Điểm vào lệnh: 1.41496

Lý do vào lệnh:

Fibonacci thoái lui 50%, hỗ trợ đường xu hướng tăng dần

Chốt lời: 1.41891

Lý do Chốt lời:

Kháng cự chứa đỉnh đảo chiều trên biểu đồ

Cắt lỗ: 1.41157

Lý do cắt lỗ:

Hỗ trợ chứa đáy đảo chiều trên biểu đồ

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

USD/CAD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá!
Giá hiện đang nằm trên đường hỗ trợ pullback nằm ngang tại mức 0.125390, trùng với mức Fibonacci mở rộng 161.8% và mức Fibonacci thoái lui 50%. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng lên đến mức kháng cự đầu tiên (1st resistance), tương.
Author: Dean Leo
02:49 2021-07-27 UTC--4
583
Cặp USD / CAD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá!
Giá đang nằm trên đường xu hướng tăng dần, phù hợp với mức hỗ trợ đầu tiên, mức hồi quy Fibonacci 61,8% & phần mở rộng Fibonacci 161,8%. Giá có khả năng phục hồi và tăng lên ít nhất là mức kháng cự đầu tiên phù hợp với mức.
Author: Dean Leo
00:39 2021-07-23 UTC--4
868
Tỷ giá EUR/AUD tiếp cận mức kháng cự đầu tiên. Có khả năng tăng giá!
Tỷ giá EUR/AUD tiếp cận mức kháng cự thứ nhất, trùng với mức Fibonacci thoái lui 161.8% và mức Fibonacci mở rộng 100%. Giá dự kiến sẽ vượt qua mức này và tăng theo hướng kháng cự thứ 2, tương thích với mức Fibonacci thoái lui -61.8% và.
Author: Dean Leo
03:33 2021-07-21 UTC--4
1183
Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.