empty
 
 

23.07.202103:45 Forex Analysis & Reviews: Tín hiệu giao dịch cho Bitcoin, BTC / USD, từ ngày 22 - 23 tháng 7 năm 2021: Mua trên mức 30,824 USD

Exchange Rates 23.07.2021 analysis

Giá Bitcoin, BTC / USD, đang cho thấy một lực tăng nhẹ sau khi tìm thấy hỗ trợ ở mức tâm lý 30,000. Bây giờ khả năng là sẽ có một chuyển động tăng giá trong ngắn hạn hướng tới vùng kháng cự 4/8 của Murray, khoảng mức 37,500 USD.

Mức cực kỳ quá bán của murray -1/8 (29,687USD) đã hỗ trợ tốt cho BTC. Vào ngày 22 tháng 6, Bitcoin đã đảo chiều kỹ thuật ở mức này. Sau đó, vào ngày 20 tháng 7, nó đã lại đảo chiều ở ngay mức này, do đó hình thành mô hình đảo chiều đáy kép với triển vọng tăng giá ngắn hạn.

Giá Bitcoin tăng khoảng 12% từ mức đáy vào ngày 20 tháng 7 ở mức 29,300 USD. Do giá hiện đang được giữ trên đường SMA 21, chuyển động tăng có khả năng tiếp tục đến vùng EMA 200 (33,145 USD) và lên tới mức murray 2/8 tại mức 34,375 USD.

Do đó, sự đảo chiều kỹ thuật trong khu vực 30,824 USD (SMA 21) sẽ là cơ hội tốt để mua với các mục tiêu ở đỉnh của kênh giảm giá và đường EMA 200. Để phá vỡ mức này một cách mạnh mẽ, giá được kỳ vọng sẽ đạt đến mức murray 4/8.

Việc đọc kỹ thuật của chỉ báo Eagle đang cho thấy tín hiệu tăng giá trong ngắn hạn, vì vậy nó có thể hỗ trợ quan điểm tăng giá của chúng tôi đối với Bitcoin. Trong trường hợp phá vỡ dưới mức tâm lý 30,000 USD, chúng ta nên tránh mua.

Các mức hỗ trợ và kháng cự từ ngày 22 - 23 tháng 7 năm 2021

Kháng cự (3) 34,619

Kháng cự (2) 33,152

Kháng cự (1) 32,345

----------------------------

Hỗ trợ (1) 30,866

Hỗ trợ (2) 29,809

Hỗ trợ (3) 27,929

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dimitrios Zappas,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Earn on cryptocurrency rate changes with InstaForex
Download MetaTrader 4 and open your first trade
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.