empty
 
 

21.10.201912:12 Forex Analysis & Reviews: Phân tích báo. Đánh giá hàng ngày vào ngày 21 tháng 10 năm 2019 cho cặp tiền tệ EUR / USD

Long-term review

Phân tích xu hướng (Hình 1).

Vào thứ hai, thị trường có thể bắt đầu sự sụt giảm xuống dưới, với mục tiêu là 1.1132 - mức sụt giảm là 14.6% (đường chấm màu đỏ). Nếu thành công, nó sẽ tiếp tục đến mục tiêu thấp hơn tiếp theo là 1.1106, đó là mức sụt giảm là 23.6% (đường đứt nét màu đỏ).

Exchange Rates 21.10.2019 analysis

Hình 1 (biểu đồ hàng ngày).

Phân tích toàn diện:

- phân tích chỉ báo - xuống;

- Các mức Fibonacci - xuống;

- khối lượng - giảm;

- phân tích nến - xuống;

- phân tích xu hướng - lên;

- Đường Bollinger - xuống;

- lịch trình hàng tuần - lên.

Kết luận chung:

Vào thứ hai, một phong trào đi xuống là có thể.

Mục tiêu thấp hơn của 1.1132 là mức sụt giảm 14.6% (đường đứt nét màu đỏ).

Mục tiêu thấp hơn tiếp theo của 1.1106 là mức sụt giảm là 23.6% (đường đứt nét màu đỏ).

Một kịch bản không thể xảy ra là một chuyển động đi lên về phía mục tiêu 1.1209 - mức độ kéo lùi 61.8% (đường đứt nét màu xanh).

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.