26.03.202005:53 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Dự báo USD/JPY vào ngày 26 tháng 3 năm 2020

USD/JPY

Kết quả của ngày hôm qua, cặp USD/JPY chỉ giảm 14 điểm, nhưng mức giảm hiện đã đạt 65 điểm trong phiên giao dịch châu Á. Mức mục tiêu 111.98 chưa được thực hiện, nhưng đây không phải là điều kiện tiên quyết để đảo ngược thị trường. Đường tín hiệu của bộ dao động Marlin đã tăng cường đảo chiều xuống.

Exchange Rates 26.03.2020 analysis

Trở ngại đầu tiên trong việc sụt giảm xuống là đường MACD trên biểu đồ hàng ngày, tại 109.24. Hỗ trợ khắc phục mở ra phạm vi mục tiêu 107.02/85 dọc theo các đường liền kề của kênh giá. Hợp nhất dưới dòng dưới cùng (107.02) mở đường cho bốn con số khác giảm xuống, để hỗ trợ dòng kênh giá nhúng trong khu vực 102.70.

Exchange Rates 26.03.2020 analysis

Giá vẫn ở trên các đường chỉ báo trên biểu đồ bốn giờ, sẽ giữ giá từ mức giảm mạnh trong ngày tiếp theo. Đường tín hiệu của bộ dao động Marlin đã hợp nhất trong vùng giá trị âm, điều này cho thấy ý định của xu hướng tiếp tục di chuyển xuống và xa hơn.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.