empty
 
 

27.03.202011:01 Forex Analysis & Reviews: Phân tích chỉ tiêu. Đánh giá hàng ngày về GBP/USD vào ngày 27 tháng 3 năm 2020

Phân tích xu hướng (Hình 1).

Hôm nay, từ mức 1.2160 (đóng cửa của nến ngày hôm qua), cặp đôi sẽ tiếp tục tăng lên với mục tiêu là 1.2307, mức sụt giảm là 50.0% (đường đứt nét màu đỏ). Khi đạt đến đường này, sự tiếp tục của chuyển động đi lên là với mục tiêu 1.2517, mức thoái lui 61.8% (đường đứt nét màu đỏ).

Exchange Rates 27.03.2020 analysis

Hình 1 (biểu đồ hàng ngày).

Phân tích toàn diện:

- Phân tích chỉ số - lên;

- Mức Fibonacci - lên;

- Khối lượng - lên;

- Phân tích nến - xuống;

- Phân tích xu hướng - lên;

- Đường Bollinger - lên;

- Lịch trình hàng tuần - lên.

Kết luận chung:

Hôm nay một phong trào đi lên là có thể.

Kịch bản không có khả năng: từ mức sụt giảm là 50.0% - 1.2307 (đường đứt nét màu đỏ), hoạt động với mục tiêu là 1.2098, mức độ sụt giảm là 23.6% (đường đứt nét màu xanh).

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.