07.04.202009:49 Phân tích chỉ số. Đánh giá hàng ngày về GBP/USD cho ngày 7 tháng 4 năm 2020

Phân tích xu hướng (Hình 1).

Ngày hôm nay, từ đường hỗ trợ 1.2166 (đường đậm màu đỏ), cặp đôi có thể bắt đầu di chuyển lên với mục tiêu đầu tiên ở đường gãy trên 1.2485 (đường đứt nét màu xanh). Khi đạt đến mức này, việc tiếp tục công việc đi lên là với mục tiêu 1.2518 - mức thoái lui 61.8% (đường đứt nét màu đỏ).

Exchange Rates 07.04.2020 analysis

Hình 1 (biểu đồ hàng ngày).

Phân tích toàn diện:

- Phân tích chỉ số - lên;

- Mức Fibonacci - lên;

- Khối lượng - lên;

- Phân tích nến - trung tính;

- Phân tích xu hướng - lên;

- Đường Bollinger - lên;

- Lịch trình hàng tuần - lên.

Kết luận chung:

Ngày hôm nay, một chuyển động đi lên là có thể với mục tiêu 1.2518 - mức thoái lui 61.8% (đường chấm màu đỏ).

Một kịch bản không thể xảy ra: từ đường 21 của EMA giữa - 1.2309 (đường mỏng màu đen), hoạt động với mục tiêu là 1.2096 - mức thoái lui 38.2% (đường đứt nét màu xanh).

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Biểu diễn dưới dạng
Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.