10.04.202006:51 Dự báo cho EUR/USD vào ngày 10 tháng 4 năm 2020

EUR / USD

Vào thứ năm, đồng euro tiếp tục điều chỉnh, tăng lên ranh giới thấp hơn của phạm vi mục tiêu 1.0955 / 80. Giá đã tiếp cận đường kênh giá trên biểu đồ tỷ lệ hàng ngày, hoàn thành một trong các tùy chọn cho sự điều chỉnh này. Sự tiếp tục của nó có thể bị hạn chế bởi đường MACD (chỉ báo màu xanh) ở mức 1.0980, mà nó tiếp cận. Trong trường hợp này, đường tín hiệu của bộ dao động Marlin sẽ kiểm tra ranh giới với sự tăng trưởng tạm thời và, trong trường hợp có thể đảo ngược giá, sẽ quay lại với nó từ mức kháng cự chỉ báo này.

Exchange Rates 10.04.2020 analysis

Giá nằm trên đường cân bằng và chỉ báo MACD trên biểu đồ bốn giờ, trong khi bộ dao động Marlin nằm trong vùng xu hướng tăng trưởng.

Exchange Rates 10.04.2020 analysis

Tăng trưởng kỹ thuật sẽ được thay thế bằng sự suy giảm với giá di chuyển dưới đường MACD (1.0825), cũng gần với mức tối thiểu của thứ ba. Trong trường hợp này, mục tiêu của sự suy giảm sẽ là hỗ trợ kênh giá trong khu vực 1.0615.

Hôm nay là một ngày lễ ở Hoa Kỳ và Châu Âu theo lễ Phục sinh của Công giáo. Do đó, biến động thấp được dự kiến.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Biểu diễn dưới dạng
Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.