10.04.202011:20 Phân tích chỉ tiêu. Đánh giá hàng ngày cho cặp GBP/USD vào ngày 10 tháng 4 năm 2020

Phân tích xu hướng (Hình 1).

Vào thứ sáu, thị trường từ mức 1.2460 (đóng cửa nến ngày hôm qua) sẽ cố gắng phá vỡ đường fractal trên 1.2484 (đường đứt nét màu xanh) và, nếu thành công, nó sẽ tiếp tục tăng lên, với mục tiêu là 1.2518 - mức sụt giảm 61.8% (đường đứt nét màu đỏ). Nếu mức này bị phá vỡ lên, xu hướng tăng sẽ tiếp tục với mục tiêu là 1.2779 - mức sụt giảm là 76.4% (đường đứt nét màu đỏ).

Exchange Rates 10.04.2020 analysis

Hình 1 (biểu đồ hàng ngày).

Phân tích toàn diện:

- phân tích chỉ số - lên;

- mức Fibonacci - lên;

- khối lượng - lên;

- phân tích nến - xuống;

- phân tích xu hướng - lên;

- Đường Bollinger - lên;

- lịch trình hàng tuần - lên.

Kết luận chung:

Hôm nay, giá sẽ cố gắng tiếp tục chuyển động tăng của nó với mục tiêu 1.2518 - mức sụt giảm là 61.8% (đường đứt nét màu đỏ).

Một kịch bản không thể xảy ra: làm việc từ mức 1.2484 (đường đứt nét màu xanh), với mục tiêu là 1.2238 - mức sụt giảm là 23.6% (đường đứt nét màu xanh).

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Biểu diễn dưới dạng
Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.