empty
 
 

25.05.202013:06 Forex Analysis & Reviews: Phân tích chỉ tiêu. Đánh giá hàng ngày về GBP/USD vào ngày 25 tháng 5 năm 2020

Cặp tiền đã giao dịch xuống vào thứ sáu và kiểm tra mức 1.2160 - mức thoái lui 61.8% (được trình bày trong một đường chấm màu đỏ). Hôm nay, một phong trào sụt giảm đi lên là có thể. Không có gì được mong đợi cho tin tức lịch kinh tế. Vương quốc Anh quan sát một ngày nghỉ và thị trường sẽ bị thu hẹp.

Phân tích xu hướng (Hình 1).

Hôm nay, một sự sụt giảm đi lên có thể từ mức 1.2167 (đóng cửa nến chiều thứ sáu) với mục tiêu 1.2213 - mức sụt giảm 38.2% (được trình bày trong một đường đứt nét màu đỏ). Nếu đạt đến đường này, chuyển động đi lên có thể tiếp tục với mục tiêu tiếp theo tại đường kháng cự 1.2294 (được trình bày trong một đường đậm màu đỏ).

Exchange Rates 25.05.2020 analysis

Hình 1 (biểu đồ hàng ngày).

Phân tích toàn diện:

- Phân tích chỉ số - lên;

- Mức Fibonacci - lên;

- Khối lượng - lên;

- Phân tích nến - lên;

- Phân tích xu hướng - lên;

- Đường Bollinger - lên;

- Lịch trình hàng tuần - lên.

Kết luận chung:

Hôm nay, giá có thể bắt đầu di chuyển lên trên với mục tiêu là mức 1.2213 - mức sụt giảm 38.2% (được trình bày trong một đường đứt nét màu đỏ).

Một kịch bản có thể khác là xu hướng giảm từ mức 1.2167 (đóng cửa nến chiều thứ sáu) với mục tiêu là 1.2129 - mức thoái lui 76.4% (được trình bày trong một đường đứt nét màu đỏ).

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.