empty
 
 

01.06.202005:46 Forex Analysis & Reviews: Dự báo EUR/USD vào ngày 1 tháng 6 năm 2020

EUR/USD

Đồng euro đã tìm ra đường nhúng của kênh giá vào thứ sáu tuần trước và cố gắng vượt qua nó vào sáng nay. Thành công mở đường cho giá trong phạm vi mục tiêu là 1.1250-1.1265. Các chỉ số trên khung thời gian hàng ngày cho thấy không có dấu hiệu đảo ngược.

Exchange Rates 01.06.2020 analysis

Giá nằm trên mức cân bằng và các đường MACD trên biểu đồ bốn giờ, bộ dao động Marlin đang tăng trưởng mà không có dấu hiệu đảo chiều. Rõ ràng, việc chuyển giá trên mức tín hiệu 1.1145, khiến nó tăng cao hơn, chỉ là vấn đề thời gian.

Exchange Rates 01.06.2020 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.